fbpx

Blog

PočetnaSavetiZašto vlasnik kompanije ne može biti i HR?
Ljudski resursi - HR

Zašto vlasnik kompanije ne može biti i HR?

Dobar HR menadžment je od presudne važnosti za produktivnost zaposlenih i izgradnju pozitivne radne atmosfere na poslu. 

Međutim, svedoci smo da mnoge kompanije još uvek ovaj segment svog poslovanja posmatraju kao “trošak” i teško se odlučuju da angažuju stručnjake iz oblasti ljudskih resursa. Tako dolazimo do situacije u kojoj sam vlasnik, ili neko od viših menadžera preuzima ovu ulogu.

Velike i uspešne firme, u ovakvom postupku vide veliku grešku. Oni dobro znaju moć dobrog HR odeljenja.

Zašto vlasnici, direktori i ostali menadžeri ne mogu na kvalitetan način da upravljaju ljudskim resursima?

Na prvom mestu – stručnost!

Oni koji su se opredelili da razvijaju svoju karijeru i deluju u oblasti ljudskih resursa su najčešće diplomirani psiholozi, sa užom specijalizacijom na poslovne odnose i psihologiju poslovanja.

Tim u kompaniji je složena struktura, bez obzira na to koliko članova (zaposlenih) broji. Svaka odluka o promeni dinamike poslovanja, izvršenja zadataka, promenama uloga ili bilo čemu drugom što se odražava na poslovanje i svakodnevicu tima uzrokuje “more” reakcija, promena, postupaka i sl. Ukoliko timom, njegovim zadovoljstvom, obavezama i efikasnošću ne upravlja osoba koja je obučena za to, onda su posledice “ishitrenih” odluka nad funkcionisanjem tima uglavnom negativne.

Kultura kompanije

Ukoliko želite koherentan i stabilan tim, onda bi trebalo da se pozabavite kulturom kompanije. Dobar HR menadžer će najpre, naravno u skladu sa željama i orijentacijom vlasnika, direktora, pa i samim timom zaposlenih, definisati kulturu određene kompanije. Doslednost toj kulturi je od presudne važnosti za funkcionisanje samog tima, jer zaposleni u tom slučaju znaju šta i kako mogu da očekuju, koji su postupci ili otvoreni stavovi prihvatljivi ili ne, poistovetiće se sa kulturom kompanije i na taj način joj sa zadovoljstvom pripadati. Sve to razvija lojalnost, sprečava konfliktne situacije i poboljšava komunikaciju.

Zna i poseduje mehanizme za upravljanje talentima

U saradnji sa drugim menadžerima, HR je neophodna karika u lancu toliko važnog razvoja menadžmenta. HR definiše i razvija strategiju za unapređenjem zaposlenih, tako da obezbeđuje stabilnu bazu stručnog kadra na kojima počiva uspešno poslovanje svake kompanije. HR to svakako ne može učiniti sam i u velikoj meri se oslanja na rukovodioce i izvršno osoblje. Međutim, HR je taj koji donosi nove ideje i primenjuje efikasnu praksu.

Zna kako odabrati odgovarajući kadar

I u tome retko greši. Ili mnogo ređe nego vlasnik, ili drugi rukovodioci. HR je odgovoran za celokupno zapošljavanje superiorne radne snage. Na ovom zadatku, menadžer ljudskih resursa ima pune ruke posla. On obučava, zakazuje, sistematizuje proces zapošljavanja, procese planiranja zapošljavanja, pravi ekspertizu za intervjue, prati odabir i drugo.

HR preporučuje visinu plata i bonusa

Upoznavanje zaposlenih i na ličnom, a ne samo na poslovnom nivou može biti slobodna odluka vlasnika i drugih rukovodioca. Za HR-a to je zadatak. On daje uputstva i predloge rukovodiocima koji  određuju raspon plata u svojim organizacijama. HR istražuje tržišno stanje, preporučuje i sprovodi programe beneficija za zaposlene koji privlače i zadržavaju vaše najbolje zaposlene.

Menadžer ljudskih resursa je, takođe, odgovoran za kontrolu troškova i razmatranje različitih opcija pre nego što preporuči usvajanje.

Ako vaša organizacija menja smer, razvija nove proizvode, menja misiju, viziju ili ciljeve, HR mora organizovati poslovanje prema programima i novim zadacima zaposlenih.

Uloga u stvaranju zadovoljnog, efikasnog i vernog tima

Savremeno poslovanje, otvoreno tržište i velika ponuda poslova doneli su i visoku stopu fluktuacije. Pred mladima je danas veliki izbor, a njihovi ciljevi su drugačiji od ciljeva koje su imale neke pređašnje generacije. Lakše se odlučuju za promenu radnog mesta, a često menjanje poslova im nije strano. Postao je pravi izazov zadržati zaposlenog duže od dve, tri godine u kompaniji. Visoka stopa fluktuacije donosi i velike troškove i koči kompaniju u njenom razvoju.

Ljudski resursi su zaduženi za to da zaposleni budu zadovoljni na svojim radnim mestima, ali sa velikim nivoom efikasnosti u radu. HR prati tim, definiše ciljeve, razvija strategiju za aktivnostima i mogućnostima na radnom mestu, koje bi zaposleni doživeli kao motivišuće i pozitivne.

Događaji, proslave, ceremonije, izleti, tim bildinzi su u njihovoj nadležnosti. Takođe, ovaj odsek je zadužen i za unapređenje poslovnih veština i dodatnu obuku zaposlenih, koja se kao mogućnost profesionalnog razvoja visoko kotira u modernom društvu.

Komunikacija i rešavanje konflikata na radnom mestu

Vlasniku bi recimo, upravljanje konfliktima, bilo vrlo izazovan zadatak, koji često ume biti i emocionalno iscrpljujuć, HR to radi na profesionalan i efikasan način. Oni su obučeni za takve situacije i imaju “proveren” pristup ovakvim situacijama. Komunikacija, veća efikasnost, bolje upravljanje vremenom – sve su to veštine koje zahtevbaju profesionalnu obuku od strane stručnih lica.

Važnost ljudskih resursa lako se zanemaruje u svakodnevnom radu na radnom mestu, ali bez doprinosa ovog odseka, organizacija je sigurno manje uspešna ili još nije uvidela svoj pun potencijal.

Preporuka organizacijama je da investiraju u ovaj važan sektor. Da oforme jak HR tim, angažuju spoljnu agenciju ili kombinuju ove dve opcije, što je sve češći slučaj. HR odsecima i agencijama detaljnije ćemo se baviti u narednim tekstovima.

Predlažemo: Mogu li šefovi i zaposleni biti prijatelji?