fbpx

Blog

PočetnaSavetiIzazovi u poslovanju u Srbiji nastali pod uticajem COVID-19

Izazovi u poslovanju u Srbiji nastali pod uticajem COVID-19

Kompanije, kako kod nas tako i u celom svetu su u poslednjih nekoliko meseci, doživele korenite promene. Gotovo svakodnevno poslodavci se suočavaju sa neizbežnim promenama u načinu rada.

Mi smo želeli da otkrijemo koje je sve promene donela aktuelna situacija u Srbiji, te smo u prethodnih nekoliko meseci sproveli intervjue sa vlasnicima i menadžerima preko 30 kompanija pretežno iz IT industrije. Time smo želeli da saznamo koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju i koje je sve promene COVID-19 doneo njihovim organizacijama.

Ono što smo zaključili je da promene ne moraju da budu loše. A koja su neka osnovna zapažanja i ključne oblasti na koje bi trebalo obratiti pažnju, pročitajte u nastvaku teksta.

 

Koje izazove donosi remote sa sobom?

Mnoge kompanije su već na samom početku pandemije svoje rad iz kancelarije preselile na rad od kuće. Čak i nakon smirivanja situacije mnoga preduzeća i dalje podstiču rad od kuće, naravno gde je to izvodljivo. Kao najveći problem rada od kuće izdvojila se organizacija rada, naročito organizacija rada zaposlenih sa malom decom. Takođe, neki od problema su i pad produktivnosti, kao i online komunikacija.

 

 

 

 

Šta je sa razvojem i blagostanjem zaposlenih?

Pandemija je za mnoge IT kompanije bila jedinstvena prilika da preispitaju strategije razvoja zaposlenih. Mnogi su shvatili da je važno bez obzira na neizvesnost da investiraju u učenje i razvoj zaposlenih. Više nego ranije je potrebna podrška zaposlenima, kako bi se prilagodili novim uslovima rada. Naše istraživanje je pokazalo da kompanije u velikoj meri imaju potrebu za programima koji su usmereni na blagostanje i zadovoljstvo zaposlenih, a samim tim indirektno na njihovu produktivnost.

 

     

Mnoge kompanije su odmah počele da razmišljaju koje su to ključne kompetence koje će zaposleni morati da razviju kako bi se prilagodili novim načinima i uslovima rada i kako bi ispunili svoje strateške ciljeve. Cilj mnogih poslodavaca je da razvijaju one soft skill veštine kod svojih zaposlenih koje će dati više mogućnosti za razvoj njihove karijere, a ne samo one koje su ključne za njihovu radnu ulogu. Kao ključnu veštinu koju je potrebno razvijati kod zaposlenih većina poslodavaca navodi komunikaciju. Pored komunikacije se izdvajaju i veštine time management-a, donošenje odluka i organizacijske veštine.

 

 

 

 

Koje su to ključne osobe na koje treba obratiti pažnju ?


 
Naši ispitanici kažu da su to TIM LIDOVI. Tim lidovi moraju raditi na razvoju i unapređenju svojih soft skill veština kako bi uspešno vodili svoje virtuelne timove i time održali stabilnost kompanija. Kao ključne veštine izdvojile su liderske veštine, sa fokusom na situaciono liderstvo. Takođe, navode se i veštine organizacije posla, veštine time management-a, kao i veštine vođenja razgovora 1-1.