> Fluktuacija

Blog

Fluktuacija

Fluktuacija iako mnogima nepoznat pojam, dobro je poznata pojava u menadžerskim krugovima, pogotovo u IT industriji. Fluktuacija se definiše kao samovoljno napuštanje radnog mesta. Ona može biti interna (prelazak sa jedne pozicije unutar organizacije u drugu) i eksterna ( potpuni odlazak iz organizacije). Ova pojava u većini organizacija predstavlja jedan od većih izazova uzrokujući brojne indirektne probleme. Velika stopa fluktuacije ili odlazak ključnih zaposlenih ima negativne uticaje na organizaciju i njeno poslovanje.

Fluktuacija utiče negativno na mnoge aspekte poslovanja. Ovu su najčešći i najvažniji:

Prihod – Povećavaju se troškovi organizacije koji obuhvataju troškove za regrutovanje, obuku novih zaposlenih, smanjenu produktivnost novih zaposlenih i gubitak kupaca. Prema istraživanju Međunarodnog strukovnog udruženja za menadžere ljudskih resursa, troškovi zavise od radnog mesta i specijalnosti zaposlenog i iznose od 90 do 200 odsto godišnje plate zaposlenog.

Nizak entuzijazam zaposlenih – Opada entuzijazam zaposlenih zbog povećanog obima posla i povećane odgovornosti, a usled nedostatka kvalifikovanih i obučenih zaposlenih.

Lošiji kvalitet proizvoda ili usluga – Prepreke prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti zbog malog broja zaposlenih ili neiskusnih zaposlenih mogu uticati na kvalitet pružanja usluga ili kvalitet proizvoda.

Smanjenje prinosa na marketing ulaganja – Iako marketing troškovi ostaju isti, prinos na ulaganja će biti manji ukoliko organizacija izgubi kupce zbog malog broja zaposlenih ili neiskusnih zaposlenih ili pak lošijeg kvaliteta proizvoda ili usluga.

Narušavanje međuljudskih odnosa – čestim odlaskom zaposlenih, odnosno kada ne govorimo o jednom izolovanom slučaju, među zaposlenima se stvara loša atmosfera. Psihološki gledano zaposleni počinju da se pitaju “Zašto kolege odlaze”, “Da li oni greše što ostaju”, “Da li trebaju da urade istu stvar”. Dakle, povećava se nezadovoljstvo kod drugih zaposlenih i potencijalno povećava namera za napuštanjem.

Takođe bitno je napomenuti da stalnim smenjivanjem zaposlenih i dolaskom novozaposlenih, timovi ne uspevaju da stvore koheziju, odnosno osećaj pripadnosti grupi i poverenje je narušeno, a to indirektno utiče na sve bitne faktore organizacije, kao što su produktivnost, ažurno obavljanje zadataka, a samim tim i na sam prihod organizacije.

Stoga, fluktuaciju možemo da okrivimo za narušavanje međuljudskih odnosa, narušavanje projektnih ciljeva u organizaciji, kao i finansijskih ciljeva, što znači da je potrebno prepoznati kao crveno svetlo i ne ignorisati same uzroke fluktuacije, o kojima više možete pročitati na ovom u našem sledećem blogu Šta prethodi fluktuaciji.

Ovo su neki od razloga zbog kog smo osmilil jedinstvene programe čiji su ciljevi prevencija i smanjenje fluktuacije zapolsenih, razvijanje poslovno – socijalnih veština i jačanje timova unutar kompanija.