fbpx

Blog

PočetnaSavetiZašto je svakoj organizaciji potreban psiholog?

Zašto je svakoj organizaciji potreban psiholog?

Neki čitaoci verovatno znaju odgovor, neki imaju spremno pola odgovora, a ima i onih koji se verovatno pitaju zašto uopše pišemo tekst na ovu temu.  Pre nego što detaljnije odgovorimo na pitanje, slede nova pitanja.

  • Kakve sve posledice ova pandemija može da izazove po mentalno zdravlje?
  • Kakve to veze ima sa poslovnim poduhvatima?
  • U kakvoj su to tajnoj vezi balans između posla i privatnog života, osećaj usamljenosti i produktivnost, jasno i precizno odrađeni radni zadaci i dobra energija u timu čak i na daljinu?

I sva ova pitanja mogu da se svedu na jedan odgovor. A to je psihološka podrška zaposlenima.

Naravno, ako nas pitate ovaj program je uvek potreban, ali sada je možemo slobodni reći ključan. Malo je reći da je situacija neizvesna i da niko od nas nije siguran kako i koliko ćemo morati da se prilagođavamo svim mogućim promenama. Neizvesnost zna biti veliki neprijatelj mentalnog zdravlja i može učini čoveka potpuno slabim. Ono što je svima sada potrebno jeste mentalna snaga, kako bismo i dalje bili dobri lideri, dobri zaposleni, članovi tima i ispunjavali adekvatno sve životne uloge. 

 

Šta psiholog znači za zaposlene?

Kako kaže dobro poznata rečenica, stanje sa pandemijom nije kratka trka, nego maraton. Dakle svaki zaposleni mora biti spreman da se na duge staze prilagđava promenama i uz to uvek uz manje oscilacije bude što bolji u svom poslu. Svakako da većina već ima ili će tek imati otežavajuće faktore kakvi su balansiranje između posla i porodice, brige različitih priroda od finansijskih do brige o zdravlju sebe i svojih bližih. A da ne zaboravimo onaj osećaj usamljenosti, koji može dovesti do potpunog otuđenja od tima. Nekada ove krize prevaziliazi svaki pojedinac sam, ali u ovakvim situacijama kada se svet potpuno izokrenuo, teško da postoji neko koga ne brinu bar par briga i kome ne bi dobro došla kafa sa psihologom. Uvek je dobro pogledati iz neutralnog ugla i iskoristiti veštine psihoterapije i eto ga recept da se individualne krize zaposlenih lakše reše.

 

Šta psiholog znači za organizaciju?

A što bi uopšte neka organizacija ulagala u ovako nešto i što je psiholog veran partner organizacijama? Nerešeni problemi zaposlenih organizaciju mogu puno da koštaju. Da zaista, postoje i matematičke formule koje časkom izračunaju ovu problematiku, a cifre izazivaju nesvesticu. Ali, da ih za sada držimo reči, nerešeni problemi zapsolenih direktno utiču na:

  • Apsentizam
  • Odlazak zapsolenih sa radnog mesta
  • Pad motivacije
  • Pad produktivnosti
  • Povećanje broja grešaka

Spisak može da bude i duži, ali nije li dovoljan da objasni koliko je psiholog veran partner organizaciji?

 

Podršku od strane psihologa ne treba posmatrati kao neki bauk. 🙂

Nju je moguće izvesti na više načina, a to su predavanja, radionice ili sesije 1-1 ili ako je lepše za čuti, možemo reći i kafe sa psihologom. Ono što je bitno jeste da ovakva vrsta benefita za zaposlene treba da bude stalno prisutna i da joj se pristupi sistematski. Ljudi koji pružaju ovakvu uslugu treba da budu dobro obučeni sa adekvatnim znanjem i diplomama, da ne bi bilo više štete nego koristi. I na kraju iz našeg iskustva zaposleni bolje reaguju na neutralen psihologe, odnosno spoljne saradnike koji nisu zaposleni u kompaniji, jer smatraju da su njihove informacije tako sigurnije. I to jeste jedan od najvažnijih pravila, rad sa psihologom treba da bude sigurna baza.

 

 

Predlažemo: Izazovi u poslovanju u Srbiji nastali pod uticajem COVID-19