fbpx

Lambda Works

Vredni tim kompanije Lambda Works se odlučio za trening efikasne komunikacije.

Cilj treninga je bio da se osveste sopstveni stilovi komuniciranja, smanji radni stres koji nastaje usled “rupa u komunikaciji“ i da se prepoznaju prepreke koje nastaju u prenošenju informacija, kao i da se upoznaju sa praktičnim tehnikama koje će ima pomoći u njihovom prevazilaženju. Takođe cilj je bio i da se shvati važnost otvorene komunikacije i da se probudi želja kod zaposlenih da izađu iz standardnih okvira kada je komunikacija u pitanju.

Ovom timu želimo puno srećne u daljem radu i razvoju komunikacijskih veština.