fbpx

Lambda Works

Tim kompanije Lambda Woks se odlučio za trening efikasne komunikacije.

Cilj treninga je bio da se osveste sopstveni stilovi komuniciranja, smanji radni stres koji nastaje usled “rupa u komunikaciji“ i da se prepoznaju prepreke koje nastaju u prenosu informacija i se upoznaju praktične tehnike koje će pomodi u njihovom prevazilaženju. Takođe cilj je bio i da se shvati važnost otvorene komunikacije i da se probudi želja kod zaposlenih da izađu iz standardnih okvira kada je komunikacija u pitanju.

Ovom timu želimo puno srećne u daljem radu i razvoju komunikacijskih veština.