fbpx

Blog

PočetnaSavetiKako su emocije i feedback u tesnoj vezi?

Kako su emocije i feedback u tesnoj vezi?

Ljudske emocije isplivavaju na površinu pri davanju feedbacka! Šta vi mislite o ovoj tvrdnji? Da li vam se desilo da ste odustali od davanja feedback-a, jer ste primetili da iskren komentar previše utiče na samopuzdanje? Ili ste možda poludeli kada ste vi dobili feedback? Šta mislite da li je za iskrenu i konsturktivnu kritiku potrebno iskustvo, empatija i samokontrola koje je potrebno razvijati ili ste rođeni sa tim? 

Mi bismo naravno opovrgnuli tvrdnju da je bilo ko “rodjen sa tim, nego da svako uči da upravlja sa svojim emocijama. Međutim konkretno u pružanju feedback-a naše emocije nam uopšte ne moraju biti saradnici, naprotiv. Emocije često kontrolišu unutrašnji strahovi (npr. da ne narušimo lični ugled, da ne povredimo nekog…) i to su oni otpori koji ti ne dozvaljavaju da daš konstruktivan feedback. A ne davanjem feedback-a uskraćuješ priliku sebi i svom timu za razvojem, jer ne ukazivanjem na ono “sto nije dobro”, ne postoji ni prilika za aktiviranjem i učenjem dobrih strategija. Dakle, rezime je da bi dao dobar feedback potrebna ti je lekcija o emocijama.
Hajde u nastavku da naučimo šta je to sve potrebno jednom lideru iz lekcije EMOCIJE:

Prema Danijelu Golemanu postoje ukupno četiri oblasti (dimenzije) emocionalne inteligencije. Šta sve zna lider koji je ovladao ovom lekcijom, zvanom emocionalna inteligencija:

  1. Samosvestan je – prepoznaje svoje emocije i zna kako utiču na njega, celovit je, prihvata mane, ali to mu daje mogućnost da je svestan i vrlina pa mu to daje na samopouzdanju;
  2. Upravlja sobom – ume da smiri uzburkane emocija i koristi iste u dobrom smeru; ima samokontrolu i transparetnost u pogledu svojih vrednosti, osećanja i ne prelazi preko drugog neetičnog ponašanja; prilagodljiv je u pogledu novih izazova, multitaskinga i ima veliku težnju ka uspehu, visoke lične ciljeve, zadaje zahtevne zadatke svojim članovima tima, ali sposoban je i da proceni rizik. Razvijena je incijativa on stvara priliku, ne čeka je i optimističan je vidi prilike, a ne pretnje.
  3. Izražena je društvena svesnost – empatija – razume i aktivno sluša zaposlene, postoji svest o organizaciji-sposobn je da oseti i pravilno rukovodi klimom; predusetljivost- može da usmeri zaposlene ka kvalitetnoj komunikaciji sa klijentima.
  4. Upravljanje odnosima – upravlja konfliktima, promenama, usavršava druge ljude, uticajan je i inspiriše.
    Čini se da ovde ima puno stavki i da nije realno očekivati da se one usavrše brzo, niti da ih jedna osoba ima razvijene sve u velikoj meri.

Mi preferiramo da se o njima čuje i uči kroz trening, a uvežbava kroz koučing seanse.