fbpx

Blog

PočetnaSavetiIzazovi u vođenju zaposlenih u malim biznisima

Izazovi u vođenju zaposlenih u malim biznisima

Šta kada tim raste i dosadašnja pravila rada “ne važe”? Da li je dovoljno samo se dobro organizovati ili ipak vođenje zaposlenih u jednom momentu zahteva nešto više od dobre vremenske organizacije? U nastavku teksta se nalaze osnovna zapažanja nastala  istraživanjem kroz razgovore sa vlasnicima i menadžerima različitih malih i srednjih biznisa na teriotriji Srbije.  Iz istraživanja su izdvojene tri grupe izazova koje je potrebno prevazići kako bi mali biznis imao postavljenje temelje i mogao zdravo da raste:

Izazov sa kojim se suočavaju vlasnici malih biznisa

Prvi izazov koji je vrlo prisutan u praksi se odnosi na veliki broj uloga koji imaju vlasnici biznisa. U jednom momentu rasta organizacije, broj i različitost dnevnih obaveza prevazilaze čak i broj prekovremenih sati rada. lista obaveza postaje svakim danom sve veća i često više ni odlično upravljanje vremenom ne može da pomogne. A sa druge strane svaki aspekt biznisa (počev od marketinga, prodaje, razvoja proizvoda/usluga, vođenja ljudi) zahteva sve više odgovornosti i posvećenosti. Neretko je prisutan osećaj da je teško sve ispratiti, ali da opet ako se to ne uradi stvari neće ići dobrim tokom i tako vrteći se u krug opet sve spada najčešće na jednog čoveka.

Rešenje:

Osnova ljudskog razvoja unutar organizacije je formiranje organizacije koja uči. To podrazumeva da ćete morati da:

 • Definišete potrebe i ciljeve organizacije, misiju, viziju i vrednosti organizacije, odnosno svrhu postojanja organizacije i put kojim organizacija želi da ide,
 • Izradite i uskladite planove razvoja organizacije sa razvojnim planovima zaposlenih,
 • Izradite strateška dokumenta/procedure za svaki korak u organizacionom razvoju

Izazovi sa kojima se suočavaju tim lideri

Vođe timova su ključne osobe koje drže stabilnost biznisa. Većina njih se “bori” sa jasnom komunikacijom sa svojim članovima tima, održavanjem motivacije, upućivanjem feedback-a, upravljanjem vremenom, postavkom timskih uloga, efikasnim vođenjem  sastanaka itd.

Rešenje:

Da bi organizacija imala osnov za dalji rast, potrebno je izraditi strategijski plan razvojliderstva, što podrazumeva sledeće korake:

 • Da lider i team lead-ovi spoznaju ključne dimenzije liderstva,
 • Da lider/team lead-ovi identifikuju svoje jake i slabe snage u ulozi lidera i da ih unaprede,
 • Da se primene principi liderstva u svakodnevnici,
 • Unapređenje liderskih veštine lidera/team lead-ova,
 • Izrada planova za unapređenje liderskih veština

Za svaki od nabrojanih koraka možemo biti vaša podrška.

Izazovi sa kojima se suočavaju zaposleni

U trećem izazovu najviše učestvuju ostali timski članovi. On se direktno odnosi na stepen razvijenost profesionalnih i ličnih veština. Ako su prethodni izazovi dobro rešeni i ako su uspostavljena jasna pravila i procedure, ovaj izazov će biti mnogo lakše prevazići. Ovo naravno ne znači da je manje bitan izazov, jer upravo on obuhvata najveći deo zaposlenih, koji neminovno prave i utiču na timsku kulturu i atmosferu. Ostatak članova tima se često bori sa međusobnom neefikasnom komunikacijom, ali i ta neefikasna komunikacija može biti okrenuta ka klijentima. Ovo može doneti velike probleme sa rokovima, projektima i nezadovoljstvo kako
sa klijentom, tako i u timu. Dakle, neefektivna i neefikasna komunikacija, stres, probijanje rokova, nemogućnost pravljenja balanas između posla i privatnog života su problemi koji zahtevaju razvoj ličnih veštine.

U prilog tome koliko je bitno prevazići ovaj izazov govori istraživanje Univerziteta Harvard i Fondacije Karnegi koje pokazuje da uspeh u poslu zavisi 85% od razvijenosti soft skill veština, a svega 15% od tehničkih znanja.

Rešenje: 

Ukoliko želite produktivan i motivisan tim, važno je da zaposleni:

 • jasno znaju svoju ulogu u timu i uloge svojih kolega,  pravila i procese komunikacije,
 • kako se efektivno komunicira, upravlja vremenom, upravlja stresom, upravlja 
  emocijama.,
 • da imaju sistem za procenu radnog učinka,
 • da imaju sistem beneficija i kompenzacija,
 • imaju procedure za kreiranje planova ličnog i profesionalnog razvoja.

Pored navedenih izazova, kao jedan od generalnih izazov u kompanijama izdvaja se komunikacija i nejasni komunikacijski procesi na svim organizacijskim nivoima. Naime kako organizacija raste tako će se javljati potreba za uvođenjem komunikacijskih procesa.

Rešenje: 

Kako bi se izbegle greške u komunikaciji, potrebno je urediti interne komunikacijske procese unutar organizacije među zaposlenima na svim nivoima (uvesti ili unaprediti efikasne kanale komunikacije za bolju informisanost i angažovanje), kao i eksterne komunikacijske procese odnosno tj. kako organizacija komunicira prema spolja (posebno na internetu i kanalima društvenih medija) što je važno za organizacijski imidž, reputaciju i brend.

Ono što je na kraju važno istaći jeste da je na sve ove izazove neophodno reagovati sistemskim pristupom, dakle ne pojedinačnim akcijama.

Mi smo se odlučili da svim navedenim izazovima pristupamo kreirajući rešenja koja uključuju integraciju mišljenja i znanja iz oblasti industrijske psihologije i menadžmenta. 

Predlažemo: Izazovi sa kojima se suočavaju tim lideri u radu na daljinu