fbpx

Blog

HomeSavetiIzazovi u vođenju zaposlenih u malim biznisima

Izazovi u vođenju zaposlenih u malim biznisima

Šta kada tim raste i dosadašnja pravila rada “ne važe”? Da li je dovoljno samo se dobro organizovati ili ipak vođenje zaposlenih u jednom momentu zahteva nešto više od dobre vremenske organizacije? U nastavku teksta se nalaze osnovna zapažanja nastala  istraživanjem kroz razgovore sa vlasnicima i menadžerima različitih malih i srednjih biznisa na teriotriji Srbije.  Iz istraživanja su izdvojena tri grupe izazova koje je potrebno prevazići kako bi mali biznis imao postavljenje temelje i mogao zdravo da raste:

Izazov sa kojim se suočavaju vlasnici malih biznisa

Prvi izazov koji je vrlo prisutan u praksi se odnosi na veliki broj uloga koji imaju vlasnici biznisa. U jednom momentu rasta organizacije, broj i različitost dnevnih obaveza prevazilaze čak i broj prekovremenih sati rada. Lista obaveza postaje svakim danom sve veća i često više ni odlično upravljanje vremenom ne može da pomogne. A sa druge strane svaki aspekt biznisa (počev od marketinga, prodaje, razvoja proizvoda/usluga, vođenja ljudi) zahteva sve više odgovornosti i posvećenosti. Neretko je prisutan osećaj da je teško sve ispratiti, ali da opet ako se to ne uradi stvari neće ići dobrim tokom i tako vrteći se u krug opet sve spada najčešće na jednog čoveka.

Rešenje:

Ovom izazovu treba prići na dva načina:

  • prvi je direktno povezan sa biznisom i podrazumeva jasno definisanje strateških ciljeva, kreiranje planova, procesa i pravila rada;
  • drugi je povezan sa samim vlasnicima biznisa, kojima su najčešće potrebne veštine poput definisanja jasnih ličnih ciljeva,  načina delegiranja radnih zadataka, emotivne regulacije i drugih veština neophodnih za vođenje zaposlenih i biznisa. Ovo sve utiče na oblikovanje organizacijske kulture i klime koja se dalje prenosi na sve zaposlene i biznis.

Izazovi sa kojima se suočavaju tim lideri

Vođe timova su ključne osobe koje drže stabilnost biznisa. Većina njih se “bori” sa jasnom komunikacijom sa svojim članovima tima, održavanjem motivacije, upućivanjem feedback-a, upravljanjem vremenom, postavkom timskih uloga, efikasnim vođenjem sastanaka itd. 

Rešenje:

Da bi se na ovaj izazov adekvatno odgovorilo potrebno je da vođe tima znaju i razumeju:

  • timske procese, dinamiku u timu, snage i slabosti tima, probleme sa kojima se tim suočava, uloge koje članovi imaju u timu;
  • efektivnu komunikaciju, upravljanje vremenom i veštine upravljanja emocijama.

Izazovi sa kojima se suočavaju zaposleni

U trećem izazovu najviše učestvuju ostali timski članovi. On se direktno odnosi na stepen razvijenost profesionalnih i ličnih veština. Ako su prethodni izazovi dobro rešeni i ako su uspostavljena jasna pravila i procedure, ovaj izazov će biti mnogo lakše prevazići. Ovo naravno ne znači da je manje bitan izazov, jer upravo on obuhvata najveći deo zaposlenih, koji neminovno prave i utiču na timsku kulturu i atmosferu. Ostatak članova tima se često bori sa međusobnom neefikasnom komunikacijom, ali i ta neefikasna komunikacija može biti okrenuta ka klijentima. Ovo može doneti velike probleme sa rokovima, projektima i nezadovoljstvo kako sa klijentom, tako i u timu. Dakle, neefektivna i neefikasna komunikacija, stres, probijanje rokova, nemogućnost pravljenja balanas između posla i privatnog života su problemi koji zahtevaju razvoj ličnih veštine.

U prilog tome koliko je bitno prevazići ovaj izazov govori istraživanje Univerziteta Harvard i Fondacije Karnegi koje pokazuje da uspeh u poslu zavisi 85% od razvijenosti soft skill veština, a svega 15% od tehničkih znanja.

Rešenje: 

Kako bi svaki član tim izbegao gore navedene probleme važno je da osvesti: 

  • svoju ulogu u timu i uloge svojih kolega,  pravila i procese komunikacije, pravila u timu;
  • kako se efektivno komunicira, upravlja vremenom, upravlja stresom, upravlja  emocijama. 

Ono što je na kraju važno istaći jeste da je na sve ove izazove neophodno reagovati sistemskim pristupom, dakle ne pojedinačnim akcijama.

Mi smo se odlučili da svim navedenim izazovima pristupamo kreirajući rešenja koja uključuju integraciju mišljenja i znanja iz oblasti industrijske psihologije i menadžmenta. 

Predlažemo: Izazovi sa kojima se suočavaju tim lideri u radu na daljinu