fbpx

Blog

PočetnaSavetiIzazovi sa kojima se suočavaju tim lideri u radu na daljinu

Izazovi sa kojima se suočavaju tim lideri u radu na daljinu

Iznenadna situacija sa pandemijom je mnogim liderima zadala izazove koji zahtevaju dobro razvijene veština vođenja tima na daljinu, a one se često razlikuju od onih potrebnih za vođenje tima u fizičkom prostoru. Na ove izazove su trebali da odgovore veoma brzo i to često bez ikakvog treninga. 

Sa druge strane, mnoge kompanije su shvatile da su upravo tim lideri i način na koji vode timove  ključan faktor za održavanje stabilnosti kompanije. Ovo potvrđuje i istraživanje koje smo sproveli u poslednjih par meseci, sa ciljem ispitivanja promena nastalih u organizacijima pod uticajem pandemije.

Tim lideri se susreću sa različitim izazovima,  kada je upitanju rad na daljinu, međutim ima onih sa kojima se većina “bori”, kao što je na primer održavanje redovnog kontakta sa svim članovima tima, održavanje motivacije, efikasni komunikacijiski procesi, kao i postizanje balansa između privatnog života i posla, što priznaćete, nije nimalo lako kada svi rade od kuće.

Novi način funkcionisanja i samo privikavanje na njega donosi dosta odgovornosti i stresa sa sobom, stoga je potrebno pronaći najbolje strategije i rešenja kako bi se uspešan rad u izmenjenim oklonostima i dalje odvijao neometano. 

Koji su to zahtevi koji su stavljeni pred tim lidere i šta bi mogli preduzeti u radu na daljinu kako bi njihovi timovi što bolje funkcionisali?

Vreme rezervisano za povratne informacije

Jedan od faktora uspešne komunikacije u virtuelnom okruženju je kvalitetno upućivanje feedbacka-a.  Suptilnost neverbalne komunikacije se “gubi” u radu na daljinu, a potreba ljudi za priznanjem i dobrim povratnim informacijama je i dalje prisutna. Stoga je potrebno odvojiti vreme na kraju svakoga dana kako bi se uputile tačne i precizne povratne informacije, koje mogu pravovremeno ukazati na potencijalne probleme. Time se “štedi” vreme za velike korekcije i omogućava sinhronizaciju tima uprkos udaljenosti. 

Dostupnost u borbi sa motivacijom

Motivacija zaposlenih je izazov koji je bio prisutan i pre  pandemije, a  sada je dobio još više na važnosti kada su svi zaposleni udaljeni i u okruženju koje nije poslovno. Motivisanost zaposlenih dolazi od smislenog rada i jasnih radnih zadataka koji dovode do napretka pojedinaca. Uzimajući u obzir da prebacivanjem na rad na daljinu svakodnevnom radu dodajemo još stresa i komplikacija, ne čudi činjenica da tim lideri imaju zadatak da budu još prisutniji u praćenju izvršenja zadataka. Stoga je neophodno da svaki tim lider jasno iskomunicira sa zaposlenima njegovu dostupnost jer će se tako zaposleni osećati povezanije, sigurnije i svaki problem na koji naiđu biće manje demotivišući za njih.

Prepoznavanje potreba radi stabilnosti tima

Tim lider mora da bude po malo i psiholog. A zašto? 

Vrlo je bitno prepoznati potrebe članova tima, jer ukoliko se previdi neka od potreba to može dovesti do dugoročnih posledica po samo funkcionisanje pojedinca i celokupnog tima. Primer toga može biti usamljenost, koja se prirodno javlja u radu na daljinu. Tokom dugog perioda, izolacija može izazvati osećaj usamljenosti, što dovodi do osećaja manjeg pripadanja organizaciji, a to može rezultirati čak i napuštanjem organizacije. Prepoznavanje potreba možemo nazvati i veštinom koja se uči i neminovno je da indirektno dovodi do stabilnosti tima, a proces između ta dva bi mogao podrazumevati konstantne rituale, koji nisu izveštačini i usiljeni. Primer toga jesu jutarnji sastanci, koji počinju na zanimljiv način svojstven timu, a koji opet dozvoljava tim lideru da oslušne svoj tim.

Sigurnost postavljanjem jasnih granica

Nakon što se usavrše veštine brige o timu,  red je na novu lekciju, a to je postavljenja granica. Da bi uspešno vodio tim, tim lider mora najpre da zna da upravlja samim sobom, što nije uvek tako lako. Ne možemo uzeti jedno jasno pravilo i primeniti na svaki tim i svakog čoveka, jer ne reaguju svi ljudi jednako na promene u okruženju. Tako i neki članovi tima, žele što više podrške i prostora za svoja pitanja, dok se drugi prosto povuku i “lakše” rešavaju svoje zadatke kada nisu stalno dostupni. I eto još jedne veštine prilagođavanja. U ovim momentima je vrlo bitno biti transparentan i tim lideri trebaju da znaju da postave granice i sebi i svojim zaposlenima i da jasno iskomuniciraju pravila rada   sa svima. Postavljanjem očekivanja i davanjem prostora drugima, prepoznajemo potrebe drugih i učimo ih ličnim primerom kako da postave granice. 

 

Ovo su samo neke od veština koje je neophodno da tim lideri imaju i koriste svakodnevno, deluje zahtevno?

Na tim liderima nije uopšte lak zadatak, kako bi se navedeni  izazovi uspešno prevazišli, potrebno je naučiti određene veštine i prilagoditi ih  svom timu. Da, to svakako nisu veštine sa kojima se rađamo, već je potrebno da nas neko nauči, a onda i da ih uvežbamo u praksi. 

I jeste zahtevno, ali i neophodno kako bi se sprečio odlazak zaposlenih, pad produktivnosti i kašnjenje sa zadatim rokovima.

 

Predlažemo: Izazovi u poslovanju u Srbiji nastali pod uticajem COVID-19